Tuesday, October 12, 2010

KRISIS KOMIX: IDENTITY KRISIS

Abangan sa Komikon sa Starmall sa Nobyembre ang Una at opisyal na pagpapahayag ng Krisis!
abangan at pagipuanan na!

No comments:

Post a Comment

Be Part of Earth Hour!